Main menu

kerstlogoMH2

Valkenburgerstraat 30 KM

180323 stopera stadsdeelcommissie centrum si 18 alleen stadsdeelcommiss groep
Dinsdag 5 juni om 20:00 uur vergadert de stadsdeelcommissie. Op de agenda staat: Verkeersmaatregel Valkenburgerstraat, Weesperstraat (agendapunt 5). Door Michel van Wijk, bewoner, is dat agendapunt ingediend en hij geeft hierover in de vergadering een toelichting. Kom ook naar de vergadering en steun hem in zijn oproep om maximaal 30 km/u te rijden in de Valkenburgerstraat en Weesperstraat snel mogelijk te maken.

 

Michel van Wijk doet een beroep op de Stadsdeelcommissie Centrum om van een – zwaarwegend - advies gebruik te maken. Dit – zwaarwegend - advies zal inhouden om op zo kort mogelijke termijn, i.c. per juli 2018, in de Valkenburgerstraat en de Weesperstraat een 30km / uur zone in te stellen.

 

Het – zwaarwegend - advies voor een 30km / uur zone Valkenburgerstraat, Weesperstraat heeft als voordeel dat:

  • per direct de geluidshinder wordt verminderd
  • per direct de verkeersveiligheid wordt verbeterd (zie ook gebiedsplan CO 4.4.3 en 4.4.4)
  • per direct het ‘niet bestemmingsverkeer’ wordt ontmoedigd
  • per direct de uitstoot fijnstof (en Stikstofdioxide NO2) wordt verminderd (zie ook gebiedsplan CO 6.1)
  • geen enkel conflict oplevert met iedere toekomstig e variant die voor de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en of Wibautas wordt overeengekomen
Michel van Wijk: Instellen van een 30 km / uur zone levert direct voordelen op. Zij beoogt niet dé structurele verbetervariant voor dit traject te zijn. Parallel verzoek ik de Stadsdeelcommissie Centrum derhalve om de GR en het (demissionaire) College van B&W te herinneren aan haar toezegging om uiterlijk medio 2018 de evaluatie Weesperstraat, Valkenburger straat en het ontwikkelen van verbetervarianten ook daadwerkelijk met betrokken bewoners en belanghebbenden in gang te zetten. Deze uitnodiging is expliciet geen belemmering om per direct de 30km / uur zone in te voeren!


Bijlage

 

Meer informatie op: https://centrum.notubiz.nl/vergadering/511710/Overlegvergadering%20stadsdeelcommissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2005-06-2018

VVE Markenhoven

Het complex Markenhoven bestaat uit 3 Hoven en 4 Stadsvilla's, een ondergrondse parkeergarage en bedrijfsruimten.

Ieder Hof, Stadsvilla en parkeergarage heeft zijn eigen VVE('s) met een bestuur.

Samen vormen zij de VVE Markenhoven, met een eigen bestuur.

Markenhoven bestaat uit 2 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VvE Markenhoven de 7 gebouwen (Hoven en Stadsvilla's). Kamer van Koophandel nr.: 53828100
  • VvE Markenhoven (de 7 gebouwen plus de VVE Parkeergarage). Kamer van Koophandel nr.: 53828178

Bestuur  VVE Markenhoven (VVE 524)

Het bestuur van VVE Markenhoven (verzekeringen) bestaat uit:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via:
______________________________________________

Bestuur  VVE 7 gebouwen Markenhoven (VVE 525)

De bestuursleden van VVE 7 gebouwen Markenhoven (de hydrofoor) zijn:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via: