Main menu

pgvk

 

Veelgestelde vragen

 

Er staat een pilon voor de rechter inrijbaan. Ik kan niet naar de bewonersgarage. Wat nu?

Bij drukte in de openbare parkeergarage wordt de rechterbaan afgezet met een pilon. Hierdoor lijkt het alsof u de bewonersparkeergarage niet kunt bereiken. Het idee is dat de bewoners zelf die pilon even wegzetten (en weer terugzetten). Zo kunnen bewoners ongestoord, zonder file, toch de bewonersgarage bereiken. Boven moet het licht dan wel op groen staan, want anders bij een rood licht is er echt een storing. Waarschuw dan de portier.

Via de paal krijg ik niet de beheerder, of de meldcentrale te spreken. Wat nu?

Met de knop op de toegangs-, uitrijpaal spreekt u met de beheerder van de garage, of wordt u te woord gestaan door de centrale. Werkt die verbinding niet, bel dan de meldkamer op 020-5632990. Dat nummer staat met een sticker aan de bovenkant van de paal. Noteer voor de zekerheid het nummer in uw mobiele telefoon.

paal700

Waar kan ik mijn klacht indienen?

Het bestuur heeft op verzoek van de Algemene Ledenvergadering een meldpunt geopend. Klik hier om uw klachten te melden.

Ik heb een straatvergunning. Mijn pas werkt niet bij de tweede paal voor de bewonersgarage. Wat nu?

vergunning350Wanneer u een parkeerplaats heeft in de bewonersgarage en u rijdt binnen met een auto met een parkeervergunning voor een plaats op straat of in de openbare parkeergarage dan leest het toegangssysteem automatisch het kenteken. Hierdoor gaat de slagboom open en kunt u parkeren op de min 2 de openbare garage. Wanneer u nu uw bewonerspas aanbiedt bij de toegangspaal dan wordt uw pas niet gelezen en daarom werkt uw pas ook niet bij de tweede (bewoners)paal voor toegang tot de min 1. Het is niet de bedoeling dat er gebeld wordt. Want als de portier/centrale u toelaat dan krijgt u weer problemen bij het uitrijden. Het systeem herkent niet dat u binnen staat. Hierdoor moet u weer bij het uitrijden de portier lastig vallen.

Wat u kunt doen is uw kenteken laten verwijderen uit het systeem. Dat kan door een mail te sturen aan:   Met een bypass in het systeem wordt uw kenteken dan "geblokkeerd". U kunt dan niet meer gebruik maken van "Vergunningparkeren" in de openbare garage. U kunt wel gewoon parkeren op de straat met de vergunning op die auto.

Wat u ook kunt doen is proberen uw pas eerder te laten lezen door de toegangspaal dan de kentekenlezer. Dat kan door bij het inrijden uw arm uit uw autoraampje ver naar voren te reiken. Dat lukt beter met een korte voorkant van uw auto. U kunt ook uw passagier vragen de pas voor de toegangspaal te (blijven) houden en dan pas aan komen rijden met uw auto. Door de lus in de grond detecteert het toegangssysteem dan eerder uw auto en uw pas dan de kentekenlezer. Hierdoor reageert het systeem op uw pas en niet op het kenteken waarop een vergunning rust. U kunt dan ook gewoon uw pas gebruiken voor de bewonerspaal beneden aan de hellingbaan voor de toegang tot de bewonersgarage (min 1).

Ik ben mijn pas vergeten. De portier kan mij toch toelaten/laten uitrijden?

Nee. De portier mag u niet toelaten/laten uitrijden. Ieder verhaal doet er niet toe (uitgezonderd noodsituaties, zoals opendoen voor de ANWB. De portier registreert deze toelating/uitrijden). U bent verantwoordelijk voor "uw sleutel". U kunt twee dingen doen:

  1. Wanneer u de garage in, of uit wil rijden kunt achteruit rijden en uw pas gaan halen.
  2. U kunt bij het inrijden een kaartje trekken en parkeren in de openbare garage (-2), uw pas gaan halen, de parkeerkaart van de -2 betalen en weer parkeren op uw plek in de bewonersgarage.

De pas werkt niet/is gestolen/is verloren. Wat nu?

Heeft u een defecte kaart, of is de kaart gestolen/verloren, dan kunt u bij de beheerder in de portiersloge een tijdelijke pas (een tijdelijk abonnement) krijgen. U moet uw pleknummer (= kaartnummer) doorgeven en wellicht enige identificatie tonen. De defecte pas dient u in te leveren. Zowel bij verlies/diefstal als defect wordt de kaart geblokkeerd. Als eigenaren van de parkeerplaats dient u contact op te nemen via  voor het aanmaken van een nieuwe pas. Huurders dienen contact op te nemen met de eigenaar. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe pas ophalen bij de beheerder in de portiersloge tegen inlevering van uw tijdelijke pas. De kosten voor vervanging bedragen de kostprijs van de pas en administratiekosten zoals jaarlijks vastgesteld (voor 2012 vastgesteld op € 30,25).

Hoe kom ik als niet-bewoner in Markenhoven de garage in?

uitgangAF

Bewoners van Markenhoven komen de bewonersgarage (-1) binnen via hun portiek. Voor externen, eigenaars, of gebruikers die niet woonachtig zijn in Markenhoven, is er een toegang geregeld via de gang voor de portiersloge en trap naar beneden op de -1. Daar hangt een paslezer, zodat u door die deur de bewonersgarage naar binnen gaat. Dit is ook de deur om naar buiten te gaan. Door de veranderde toegangs-systematiek ontstaat een goed afsluitbare garage. Om de totale garage af te sluiten zijn ook speedgates geplaatst op de hellingbaan. Bij de doorgang naar de voorruimte van de loge is een kozijn geplaatst om die ruimte af te kunnen sluiten. Aan die pui hangt een paslezer, die voor externen toegang biedt tot (trap naar) de -1 garage. Sleutels van deuren naar Hoven, Stadsvilla's, of nooduitgangen worden niet vertrekt.

Kan ik meer kaarten krijgen?

De Ledenvergadering van de VVE staat per parkeerplek de eigenaar twee toegangspassen toe. De kosten van een eventuele tweede kaart komen voor rekening van de eigenaar en bedragen eenmalig € 30,25 (voor 2012). Deze tweede kaart kan alleen schriftelijk worden aangevraagd door de eigenaar via een verzoek aan het bestuur via e-mail:  dan wel per brief aan Newomij, Kantoor: Naarden, Adres: Koningin Wilhelminalaan 31 1411 EL Naarden, Postadres: Postbus 5090 1410 AB Naarden, Tel: 088-6396645. Het systeem is zodanig ingesteld dat er ook met 2 passen altijd slechts 1 toegang/auto in de garage kan worden verkregen. Het is dus niet mogelijk om met één appartementsrecht 2 voertuigen tegelijk in de garage te stallen.

Waarom moet ik nu (weer) betalen voor een tweede pas?

De paswissel in december 2012 ging over één pas. Het bestuur weet niet hoeveel passen er aan leden in het verleden verstrekt zijn en hoeveel paswisselingen er al geweest zijn. Over de investeringen in nieuwe toegangsapparatuur is in de ALV van 2010 gesproken. Die investeringen zijn nodig om de garage ook veiliger te maken. De paswissel is daar een onderdeel van. Op die ALV zijn ook de kosten voor de vervangende pas aan de orde geweest en vastgesteld op € 25,-- (prijspeil 2010). Voor 2012 is die prijs € 30,25. De kosten van de eerste pas komen uit de reserve (dus ten laste van alle leden) van de VVE.

Een tweede pas wordt niet door alle leden gewenst en is ten behoeve van het gemak van dat lid dat een tweede kaart wenst. Die tweede pas moet dus door het lid zelf besteld worden. Daarnaast moet bij het aanmaken van die tweede pas zo nodig extra administratief-technische handelingen verricht worden. Het is onredelijk om die kosten van de tweede pas ook uit de reserve (dus ten laste van alle leden) te laten komen. Daarom moet voor die tweede pas door het verzoekende lid zelf worden betaald.

Wanneer u van 1 pas naar 2 passen gaat, krijgt u feitelijk krijgt u 2 nieuwe passen, waarna de oude pas t.z.t. geblokkeerd wordt. Deze passen wordt na een verzoek toegezonden en later de factuur van parkeergebouwen aan het adres van degen die de pas bestelt (en lid is van de VVE).
Heeft u al tijden twee passen en u bent er een kwijt, of is deze door u geblokeerd, omdat bijvoorbeeld een huurder deze niet teruggeeft (kwijt is), dan kunt u wederom een tweede pas krijgen. U krijgt dan slechts een nieuwe pas die gekoppeld wordt met de overgebleven oude pas. 

Mag ik meer dan één auto/motor(voertuig) op mijn parkeerplek parkeren?

Indien u nu met een auto en een motor o.i.d. op één plaats (binnen de 4 lijnen) staat dan kan dat vanaf de nieuwe openstelling in 2013 niet meer. Volgens de splitsingsakte en het reglement mag u alleen een motorvoertuig stallen dat binnen de (witte) lijnen van uw parkeerplaats past. U dient dus voor een eventueel tweede voertuig een andere stalling te verzorgen (zie ook de rechtszaak die hierover is geweest). Buiten de 4 lijnen mag niks staan, want dat is volgens de splitsingsakte gemeenschappelijke ruimte en eigenaren mogen daar voor stalling, of plaatsen van objecten, rommel etc. geen gebruik van maken.

Middels een schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de Algemene Ledenvergadering (via e-mail: ) kunt u, als lid van de VVE, hierop een uitzondering aanvragen. Gemotiveerde uitzonderingsgevallen (tijdelijke, medische, bijzondere situaties) zullen door de eerstvolgende Ledenvergadering van de VVE worden behandeld en aldaar wordt besloten hoe te handelen. De ALV beslist. Bezwaren/opmerkingen etc. kunnen door leden schriftelijk worden ingebracht. Ook na toestemming van de ALV, maar wel na klachten van leden en/of constateren van/namens het bestuur dat de stallingvoorwaarden niet zijn opgevolgd kan het bestuur de toestemming intrekken. Indien van toepassing zal de ontkoppeling van de 2e toegangspas zonder verder nader bericht ongedaan worden gemaakt.

Mag ik mijn (snor)fiets, of brommer o.i.d. parkeren op mijn parkeerplek?

Nee. Op uw Parkeerplek (binnen de 4 lijnen) mag conform de splitsingsakte slechts een motorvoertuig staan (zie ook vraag 11). Een fiets e.d. mag dus niet op uw eigen plek staan. Ook niet in de algemene ruimte (de ruimte buiten de 4 lijnen)! Dat onderwerp is vele malen besproken in de ALV van VVE Parkeergarage Markenhoven. Bij andere VVE's zijn er zelfs rechtszaken over gevoerd. Lees o.a. bijgaand stuk van VVE Recht.nl

Er staat iemand op mijn plek. Wat nu?

Op iedere toegangspas staat het nummer van de parkeerplek waar u moet staan. Staat er dus iemand anders op uw plek dan moet dit een vergissing zijn van een VVE-lid, of een huurder die niet oplet, of een gebruiker die niet goed gewezen is op het juiste gebruik van de pas en de garage.

Herkent u de auto en weet u het parkeerpleknummer waar deze normaal staat (is het uw buurman?) dan kan via een mailtje (of telefonisch) naar de Bank voor de Bouwnijverheid, of het bestuur wellicht achter zijn naam en adres en telefoonnummer gekomen worden.

Is de auto u niet bekend, dan kunt u naar de politie gaan. De politie kan de eigenaar simpel achterhalen en veelal ook zijn telefoonnummer. Echter....

Soms geeft de politie de naam van de kentekenhouder niet. Dan rest u niets anders dan de volgende stappen die een VVE-lid tegen een foutparkeerder heeft ondernomen. Daarover staat in de notulen van april 2012 het volgende:
"Er wordt met enige regelmaat illegaal geparkeerd. Een eigenaar heeft toen het hem overkwam het kenteken van een auto, die op zijn plaatst stond, verwijderd en parkeerkosten in rekening gebracht. Belangrijk is dat je de auto niet beschadigd. Hij heeft foto's van de situatie gemaakt en een bericht achtergelaten. Degene die verkeerd stond geparkeerd heeft gereageerd en betaald." Uw rechtsbijstandverzekering inschakelen kan dan zeker helpen.

De beheerder en bestuur kunnen niet ingrijpen en ook de politie staat machteloos. Op eigen initiatief en kosten de auto wegslepen is ook een (dure) optie, wanneer je maar niets beschadigt.

Meestal bent u dus niet meteen geholpen. Uw eigen auto kunt u wellicht (even) kwijt op een plek van een buurman die met vakantie is. Uw auto mag de overige VVE-leden echter niet hinderen. Anders kunt u uw auto parkeren in de openbare garage (-2) en bewaart u een kwitantie van alle parkeerkosten die u daar maakt om later op de foutparkeerder te verhalen.

Mijn auto lekt olie/ op mijn parkeerplek ligt olie. Hoe maak ik mijn parkeerplek schoon?

Allereerst is het noodzakelijk dat de oorzaak van de lekkage wordt weggenomen. Breng uw auto naar de reparateur.

Een verse olievlek kan met kranten/oude lappen worden opgedept. Als alles weg is, kunt u een beetje wasbenzine over de plek gieten. Na enig inweken kunt u de laatste resten van de olie en wasbenzine dan weer met kranten/oude lappen opdeppen. Blijft uw auto lekken dan kan kattengrit/kattenbakkorrels helpen om de olie te absorberen. Echter de garage wordt tegenwoordig mechanisch schoongeveegd. Het is dan noodzakelijk dat u voor de schoonmaakbeurt eerst de korrels zelf weghaalt.
Kattenbak

Wanneer wordt de garage schoongemaakt?

Kijk op de schoonmaakagenda rechts op het scherm. Daar staan de geplande data. De schoonmaak begint steeds om 9.30 uur. Zorg dat uw plek vrij is, dan wordt uw plek ook meegenomen.

Ik zie rommel op of naast een parkeerplek. Mag dat?

Nee. Het bestuur is bevoegd om de eigenaar van de parkeerplek aan te schrijven en zonodig de rommel te laten verwijderen. Mail het bestuur voor actie via e-mail: 

Hoe is de indeling van de bewonersgarage?

Wanneer u op onderstaande foto klikt krijgt u een schematisch een overzicht van de gehele bewonersgarage. 

bewoners
 

Klik op hier om de video te bekijken van de net (her)opgeleverde bewoners garage op vrijdag 26 april 2013.

 

Contact en adresgegevens

Het bestuur van de VVE Koopparkeerplaatsen kan alleen handelen voor de leden van de VVE, de eigenaar van de parkeerplek dus. Uit de administratie bij de Bank voor de Bouwnijverheid blijkt of u eigenaar bent. Ook gebruiken wij de bij de Bank voor de Bouwnijverheid bekende NAW -gegevens om met u te corresponderen. Bericht ons bij veranderingen zo spoedig mogelijk het juiste correspondentieadres via e-mail:  dan wel per brief aan Newomij (v/h de Bank voor de Bouwnijverheid), Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon: 088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ E-mail: 

Heeft u een parkeerplek gehuurd van een eigenaar/Stadgenoot? Richt uw vragen tot hen.

End FAQ

 

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online