Main menu

pgvk

 

Verzekeringen

 

Hieronder vindt u de uitleg hoe verzekeringen werken. De verzekeringen die VVE Markenhoven heeft gesloten en de voorwaarden vindt u onder Documenten


 

Verzekeringszaken brand garage

ver3

Uitgangspunten

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen schade, tenzij deze schade aan een ander is toe te rekenen. Echter of een schade is toe te rekenen hangt onder meer af van wettelijke bepalingen, jurisprudentie en gewoonte. Het juridische begrip 'aansprakelijkheid is niet hetzelfde als 'de schuld' hebben aan iets dat de schade heeft veroorzaakt. Alleen als men aansprakelijk is, bestaat wettelijk de verplichting om andermans schade te vergoeden. Daarbij wordt ook betrokken of de schade voorzienbaar was en of er voldoende verband is tussen de oorzaak en de te claimen schade. Daarnaast bestaat de algemene regel dat de benadeelde zijn schade zoveel als mogelijk moet beperken. Lastige materie zonder eenduidige uitkomst.

Add a comment Lees meer: Verzekeringszaken brand garage

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online