Main menu

mark2

Werkzaamheden Valkenburgerstraat van 15 augustus t/m 19 augustus

valkenburgerstraat600

De gemeente gaat op de Valkenburgerstraat, tussen Anne Frankstraat en de ingang van de IJtunnel, het verouderde asfalt vervangen.


Bewoners aan de Valkenburgerstraat hebben een brief gekregen waarin aangekondigd wordt dat de Valkenburgerstraat een nieuw wegdek krijgt. Dat gaat om frezen van de asfalt deklaag en tussenlaag, ombouwen putten, aanbrengen asfalt deklaag en tussenlaag, aanbrengen detectielussen t.b.v. VRI en aanbrengen markering. Het werk aan de Valkenburgerstraat wordt uitgevoerd van 15 augustus t/m 19 augustus en wel 24 uur per dag om de werkzaamheden tijdens de afsluiting van IJtunnel af te ronden. Dat zal dus gepaard gaan met extra geluidsoverlast.

In die periode worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de IJtunnel (van 15 juli tot 29 augustus) en aan het Mr. Visserplein (tussen 15 en 26 augustus worden de fietsopstelstroken op het  verbreed en het tramspoor vervangen).


Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer
Auto’s en fietsers ondervinden hinder van de werkzaamheden. De kruising Valkenburgerstraat met de Anne Frankstraat is geheel afgesloten. Verkeer wordt middels bebording omgeleid.

 

Veel gestelde vragen

Waarom nu werkzaamheden uitvoeren bij de Valkenburgerstraat – Anne Frankstraat, en waarom niet wachten op de herinrichting?

Het asfalt op het kruispunt met Anne Frankstraat is in slechte staat. Op straat is te zien dat op diverse locaties al herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment ziet het er uit als een lappendeken. Op de veel stukken is te zien dat het asfalt spoorvorming heeft en van slechte kwaliteit is. Ook de laag onder het asfalt wat zichtbaar is, is slecht en moet worden vervangen. Dat het vervangen van het asfalt nu nodig is komt voort uit buiteninspecties en uit booronderzoeken. Als de werkzaamheden dit jaar niet worden uitgevoerd is de kans aanwezig dat met een strenge winter letterlijk de gaten in het asfalt komen. Dat is ook de reden dat we niet kunnen wachten op een herinrichting. We doet dat wel als we weten dat er bijvoorbeeld volgend jaar een herinrichting aankomt. Voor de Valkenburgerstraat is dat bij ons niet bekend.
 
Omdat de IJtunnel deze zomer voor 6 weken dicht gaat in verband met werkzaamheden komt er minder verkeer door de Valkenburgerstraat. Het is dan de kans om de werkzaamheden in de Valkenburgerstraat uit te voeren. We doet dit met een afsluiting voor het autoverkeer komende vanaf het Mr. Visserplein. De Valkenburgerstraat blijft altijd bereikbaar vanaf de Prins Hendrikkade en de Foeliestraat. Twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden versturen we een nieuwe bewonersbrief met verder informatie.

Zijn de werkzaamheden afgestemd met de bouwwerkzaamheden?

De werkzaamheden aan het asfalt zijn afgestemd met de bouwwerkzaamheden in de straat.

Waarom nu werkzaamheden bij de Valkenburgerstraat – Mr. Visserplein – Jodenbreestraat?

Om de verkeersveiligheid voor de fietsers op het kruispunt met de Jodenbreestraat te verbeteren worden de fietsoversteken verbreed. De huidige oversteken zijn te smal om de vele fietsers een plaats te geven. Door het afsluiten van de Valkenburgerstraat ontstaat er letterlijk ruimte om ook meteen de oversteek te verbreden.

Is de Parkeergarage Markenhoven bereikbaar?

De gemeente werkt komende zomer van 15 tot 20 augustus op de kruising Valkenburgerstraat-Anne Frankstraat. Dit kruispunt is dan afgesloten voor autoverkeer. De parkeergarage Markenhoven is deze 5 dagen alleen bereikbaar via de Schippersgracht- Nieuwe Herengracht en via de Plantage Parklaan.

Is de ventweg (evenzijde Valkenburgerstraat) afgesloten?

De ventweg op de Valkenburgerstraat blijft bereikbaar via de Prins Hendrikkade. Wegrijden kan dan vervolgens via het Mr. Visserplein. De parkeergarages aan de ventweg blijven dus bereikbaar via de Prins Hendrikkade.

Wanneer worden de verkeerstellingen gehouden?

Er komen twee meetpunten (1 per rijrichting)  op de Valkenburgerstraat. Dat zijn camera's die alle kentekens van het verkeer registreren. Deze tellen van 17 juni t/m 30 juni aanstaande. In deze periode vinden er geen werkzaamheden plaats op de Valkenburgerstraat. Doel van die telllingen is net als bij het Muntplein te bekijken wat voor verkeer er door de straat gaat. Bij de Munt werd geconstateerd dat daar slechts 1/3 van het verkeer bestemmingsverkeer is. Dat leverde meteen plannen op voor een verkeerstechnische ingreep.


End FAQ


Meer informatie:

Klik op onderstaande foto voor een selectie van werkzaamheden op de hoofdwegen in Amsterdam.

verkeer

VVE Markenhoven

Het complex Markenhoven bestaat uit 3 Hoven en 4 Stadsvilla's, een ondergrondse parkeergarage en bedrijfsruimten.

Ieder Hof, Stadsvilla en parkeergarage heeft zijn eigen VVE('s) met een bestuur.

Samen vormen zij de VVE Markenhoven, met een eigen bestuur.

Markenhoven bestaat uit 2 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VvE Markenhoven de 7 gebouwen (Hoven en Stadsvilla's). Kamer van Koophandel nr.: 53828100
  • VvE Markenhoven (de 7 gebouwen plus de VVE Parkeergarage). Kamer van Koophandel nr.: 53828178

Bestuur  VVE Markenhoven (VVE 524)

Het bestuur van VVE Markenhoven (verzekeringen) bestaat uit:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via:
______________________________________________

Bestuur  VVE 7 gebouwen Markenhoven (VVE 525)

De bestuursleden van VVE 7 gebouwen Markenhoven (de hydrofoor) zijn:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via: