Main menu

mark2

Hof verbiedt Airbnb en BenB als VvE's het niet toestaan

De binnenstad van Amsterdam is aantrekkelijk voor toeristisch verhuur.
De binnenstad van Amsterdam is aantrekkelijk voor toeristisch verhuur. © ANP

Eigenaren van appartementen in wooncomplexen mogen zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren in hun huis geen bed & breakfast meer hebben. Ook na toestemming van de gemeente hebben zij daar geen recht toe. Hetzelfde geldt voor Airbnb.

 

Dit is het gevolg van een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Het hof verbiedt het toeristisch verhuur in alle gevallen, tenzij de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar alsnog expliciet toestemming voor geeft. Als er verder niets geregeld is gaat het hof er vanuit dat de bewoners hun huis niet verhuren aan toeristen. Regulier verhuur mag wel.

B&B-vergunning
Floris Havelaar van Loyr Advocaten in Amsterdam spreekt van een uitspraak met verstrekkende gevolgen. Veel mensen die hun woning via Airbnb willen verhuren en stuitten op verzet van de VvE, of verzet vermoedden, kunnen volgens hem bij de gemeente een vergunning voor een bed & breakfast (B&B) in huis krijgen.

Sommigen gebruiken B&B als omweg om hun huis via Airbnb te verhuren.

Advocaat Floris Havelaar

De gemeente is volgens Havelaar 'vrij gemakkelijk' daarmee. Bij een B&B moet de officiële hoofdbewoner van het huis daar wel werkelijk wonen. "Dat is allemaal niet goed controleerbaar," zegt Havelaar. "Daarom gebruiken sommigen deze omweg om hun huis via Airbnb te verhuren."

Aanleiding is een geschil binnen een complex met vijf appartementen op een aantrekkelijke locatie in de stad, nabij de Jordaan. Een van de eigenaren van een appartement kocht direct daarboven gelegen een appartement erbij. Ze vroeg de VvE in mei vorig jaar die B&B te mogen verhuren. Het verzoek werd met drie stemmen tegen en twee voor afgewezen.

Bakzeil
Bij de kantonrechter haalde zij opnieuw bakzeil omdat kort toeristisch verhuur tegen de beleidsregels van de stad zouden zijn en tegen de wil van de VvE. De bewoner meende dat geen sprake is afwijkend gebruik van het huis, omdat het appartement ook door de eigenaresse en haar gezin zelf wordt gebruikt.

Het Hof wijst ook dat argument resoluut van de hand. Uit advertenties op diverse internetsites blijkt dat de toeristische huurders alle vertrekken van het appartement exclusief gebruiken, uitgezonderd een kleine slaapkamer. De eigenaresse heeft dat ook bij het Hof bevestigd.

 

Bron: http://www.parool.nl/amsterdam/hof-verbiedt-airbnb-en-benb-als-vve-s-het-niet-toestaan~a4418028/